SUCCESFUL VISA APPLICATIONπŸŽ‰πŸŽ‰πŸŽ‰πŸ‘

 

PRIVATE & HUMAN RIGHTS VISA !!!!
🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈❀️❀️❀️❀️❀️

Today granted 03 applicants ,who came to the UK in 2008,2010 &2011.

We applied further leave to remain application on the basis of private and family life in April & May 2023.

Today they are granted 2.5 years Leave to Remain visa in the United Kingdom.

Call us for free advice and Assessment

MBM Solicitors
83A-First Floor
South Road
Southall-UB1 1SQ

Near Southall Station
Tel:02035002142
Mobile:(WhatsApp)
07870763570

Matagumpay na Kliente!!!

Sa haba ng panahon ng paghihintay ng tagumpay .
Sa wakas naipagkaloob na sa kanya ang kantang Visa.
Makakauwi na ng Pilipinas sa kanyang pamilya.

Questions? Contact us

Menu
Need help? Chat to us