Domestic worker- Visa granted


Success  Visa granted!!

 

Our happy client came from qatar with her employer in 2016 on six (06) month domestic /Household  visa.

She left the employer after 2 month ,due to the torture, harassment and breach of employment contract .

She claimed asylum in 2021.Her application was accepted that she is victim of modern slavery.

Finally she was granted Limited leave to remain in the United Kingdom.

Justice for Victim!
Happy for All!

 

Matagumpay na Applikante.
Masayang masaya ang isang cliente galing Quatar kasama ng Amo nokng taong 2016 na may anim na buwan bisa.
Subalit sa loob ng dalawang buwan ay tumakas sya sa kamay ng mga walanghiyan Amo nya.
Sobrang pang aabuso, sinasaktan at di sinunod ang kontra .
Sa tulong ng mabuting Abugado .Nag claim ng Asylum at awa ng dios itoy na apprubahan.
Modern day Slavery.
Sa wakas naipag kaloob
Leave to remain sa UK.
Nakamit nya ang hustisya.
Congratulations 👏 super saya .
Sa mga kababayan natin na may ganitong karanasan .
Wag mag atubili tumawag sa aming tanggapan.

Anyone facing problem through your employer or left employer, please call us:

 

MBM SOLICITORS

83A- First Floor

South Road

Southall

UB1 1SQ

Tel:02035002142

Fax:02085710811

Mob:07870763570

Email:info@mbmsolicitors.com

Questions? Contact us

Menu